FOTOGALERIE

Cheruskercamp 2019

Sizheng & Sizheng Schwert (April 2019)

Chen Taijiquan Xiaojia Yilu (März 2019)

Sizheng & Sizheng Schwert (Januar 2019)

Cheruskercamp 2018

Kursleiterausbildung 2018

Cheruskercamp 2017

September 2016

Start der Kursleiterausbildung in NRW